Archive for the ‘Stawić czoło bakteryjnemu zapaleniu pochwy’ Category

Rak a BV: co musisz wiedzieć

Nowe odkrycia na temat BV dają kobietom szczególne powody do zmartwień. Grupa naukowców ze szpitala uni­wersyteckiego w Salgrenska w Szwecji odkryła niepokoją­cy związek pomiędzy infekcja pochwy a rakiem szyjki macicy. W badaniu obejmującym grupę 6000 kobiet u 10% (600 pacjentek) wykryto infekcję BV, a wśród nich u 5% wykryto raka szyjki macicy. Wśród kobiet bez [...]

Dziesięć sposobów na zmniejszanie ryzyka BV

Nawet w przypadku najlepszej opieki medycznej czasami może dojść do bakteryjnego zapalenia pochwy lub jej nawrotu. Najlepszą profilaktyką jest obserwowanie własnego ciała, szczególnie pod kątem objawów towarzyszących BV – o któ­rych powinnaś niezwłocznie powiedzieć lekarzowi. Jeśli nie zwraca on uwagi i nie przeprowadza badań oraz leczenia, zwróć się o pomoc do innego lekarza. Powikłania będące [...]

Co robić, kiedy BV nie chce ustąpić

Wiele kobiet przechodzi w życiu jednorazową infekcję BV. U innych zakażenie stałe nawraca i zanim ustąpi, leczenie czasami trwa miesiącami, a nawet latami. Nieznane są wszyst­kie czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, dlatego trudno jest stworzyć skuteczną profilaktykę. Jednym ze sposobów uchronienia się przed nawrotami jest pewność, że wyleczyliśmy całkowicie obecną infekcję. Najlep­szym sposobem osiągnięcia zdrowia jest [...]

Leczenie BV w czasie ciąży

BV może mieć znaczący wpływ na przebieg ciąży, a więc trzeba w tym okresie leczyć występujące zakażenia. Metronidazol stosowany w pierwszym trymestrze ciąży, co wykazano w badaniach laboratoryjnych, może zwiększać ryzyko wystą­pienia wrodzonych wad rozwojowych. Dlatego w pierwszym trymestrze ciąży szczególnie powinnaś unikać tego rodzaju leczenia. Śladowe ilości metronidazolu wykrywano też w pokarmie kobiecym, dlatego [...]

Poronienie a BV

Wśród najnowszych obaw odnoszących się do BV uważa się, że infekcja ta może zwiększać ryzyko poronienia, szcze­gólnie we wczesnych okresach ciąży. Być może BV nie ma wpływu na zajście w ciążę, ale wiąże się z dwukrotnym zwięk­szeniem ryzyka utraty ciąży w pierwszym trymestrze. W ar­tykule zamieszczonym w „British Medical Journal” lekarze donoszą, że w ich [...]

BV a ciąża

Chociaż lekarze od dawna podejrzewali, że BV może wy­woływać problemy podczas ciąży, to jednak w przeprowadzo­nym w 1995 r. dużym badaniu, którym objęto 10 000 kobiet w siedmiu ośrodkach medycznych w 5 różnych stanach w USA, wykazano, że strach był nieuzasadniony. We wspólnych badaniach finansowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka (NICHD) oraz [...]

BV i twój partner

Pytanie: Mam nawracające infekcje. Czy może po­móc jednoczesne leczenie mojego partnera? Odpowiedź: Niestety nie. Według danych Centrum Informacyjnego ds. Chorób Przenoszonych Drogą Płciową opublikowanych w „Journal of the American Medical As- sociation” leczenie męskiego partnera nie ma korzystnego wpływu na zapobieganie nawrotom BV u kobiet, czy też na przyśpieszenie zdrowienia – głównie dlatego, że infekcja [...]

Leczenie BV

Celem każdego rodzaju leczenia BV jest zmniejszenie ilości bakterii wywołujących infekcję, jednocześnie bez zmniejszania ilości „dobrych” bakterii Lactobacillus. Przedstawione poniżej leczenie spełnia te wymagania: Metronidazol doustnie. Jest on najpowszechniej przepisy­wany w przypadku B V, często podawany jest w dawce 500 mg przyjmowanej dwa razy dziennie przez 7 dni. Alternatywnym sposobem leczenia jest podanie 2 g [...]

Rozmaz metodą Pap a BV: Ważny związek

Chociaż na podstawie wykonanego rozmazu metodą Pap nie można ustalić rozpoznania BV, to bakteryjne za­palenie pochwy w istotny sposób wpływa na wynik bada­nia. Rozmaz wykonany metodą Pap wskazuje na istnienie nieprawidłowości w obszarze pochwy, ale jednocześnie nie wskazuje jednoznacznie na zmiany chorobowe BV. Można jedynie określić, że w pochwie zachodzi zakażenie bakteryjne, ale dokładne rozpoznanie [...]

Test FemExam: nowa metoda badania w kierunku BY

Obecnie stworzono całkiem nowy test mający na celu wy­krycie infekcji w pochwie, co oznacza nie tylko szybsze, ale i łatwiejsze oraz dokładniejsze rozpoznanie. Nazwano go FemExam i wykorzystuje się w nim przygotowaną chemicznie specjalną kartkę (wielkości karty kredytowej), na którą lekarz nakrapla małą ilość wydzieliny z pochwy. Związki chemiczne znajdujące się na kartce określają nie [...]