Archive for the ‘’ Category

Co się jeszcze może zdarzyć

Jeśli jesteś typową kobietą, z pewnością uważasz, że wszyst­kie choroby przenoszone drogą płciową nie dotyczą ciebie. Istotnie badanie przeglądowe przeprowadzone w 1998 r. przez Kaiser Family Foundation i magazyn „Glamour” wykazało, że tylko 2% kobiet w grupie wiekowej 18-44 lat uważa, że jest obciążona ryzykiem zarażenia się chorobami przenoszonymi na drodze płciowej. W podobnym badaniu [...]

ROZMOWY INTYMNE

Trzeba przyznać, że rozmowa z lekarzem na temat życia płciowego nie należy do łatwych. Jest to niewdzięcz­ne bez względu na to, czy lekarzem jest kobieta, czy mężczyzna. Aby stała się ona łatwiejszą, specjaliści zale­cają, by zmniejszyć napięcie poprzez potraktowanie te­matu w sposób niewiążący. Jeśli nie może ci przejść przez gardło: „Właśnie prze­spałam się z kimś [...]

Zajmij się swoim zdrowiem seksualnym

Przedstawione w tym rozdziale informacje dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową wraz z najnowszymi informa­cjami dotyczącymi wirusów, które przedstawiono w następnym rozdziale, powinno dać ci mocne podstawy, na których zbudu­jesz swoją współpracę z lekarzem i dzięki której może on cię zachęcić do zdrowszego, szczęśliwszego i pełniejszego życia seksualnego. Jeśli jednak ciągle polegasz na tym, że lekarz [...]

Badania w kierunku kiły

Pytanie: U mężczyzny, z którym spałam przed ro­kiem, obecnie rozpoznano kiłę. Czy powinnam się martwić i czy powinnam się poddać badaniom? Co z moim obecnym partnerem? Czy powinien się on również zbadać? Odpowiedź: Partnerzy są obciążeni ryzykiem, gdy mieli kontakty płciowe: w czasie trzech miesięcy plus długość występowania objawów we wczesnym aktywnym okresie trwania cho­roby [...]

Kiła: powrót choroby przenoszonej drogą płciową

Chorobę tę wywołują małe spiralne krętki nazywane Treponema pallidum. W latach 70. dwudziestego wieku kiła była chorobą, która prawie nie występowała. W latach 80. i 90. liczba zachorowań niespodziewanie wzrosła, co zaskoczyło lekarzy i badaczy. Choć nikt nie zna przyczyn tak dramatycz­nego wzrostu, co roku stwierdza się około 120 000 nowych zachorowań. Głównymi ofiarami choroby [...]

Doustne leki antykoncepcyjne a zakażenie rzęsistkiem pochwowym

Pytanie: W ciągu sześciu lat rozpoznano u mnie cztery razy zakażenie rzęsistkiem. Lekarz sugeruje, że przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych może zapobiec dalszemu występowania infekcji. Czy to prawda? Odpowiedź: Może tak być. W nowych badaniach wy­kazano, że estrogenowy składnik większości doustnych środków antykoncepcyjnych może mieć pewne działanie ochronne w zapobieganiu zakażeniu rzęsistkiem, szcze­gólnie gdy porównuje się [...]

SEKS, RZĘSISTKOWICA I ROZWÓD

Pytanie: Jesteśmy małżeństwem i przez jedenaście lat myślałam, że jesteśmy sobie wierni. Obecnie nagle okazało się, że jestem zarażona rzęsistkiem i mój mąż także. Przysięga, że nie zdradza mnie, i wiem, że ja również. Więc skąd się wzięło to zakażenie. Czy kłamie? Odpowiedź: Ponieważ rzęsistek może przebywać w organizmie, nie wywołując żadnych objawów, często bardzo [...]

Rzęsistkowica: zapalenie pochwy przenoszone drogą płciową

Niezwykle częstym czynnikiem wywołującym to zakażenie jest pierwotniak Trichomonas vaginalis. Potrafi on bytować w pochwie nawet przez 15 lub więcej lat, nie wywołując nawet jednego objawu choroby. Mężczyźni mogą być również cichy­mi nosicielami tego mikroorganizmu w cewce moczowej i mo­gą być zakażeni, nawet o tym nie wiedząc. Do przenoszenia zakażenia dochodzi podczas kontaktów intymnych z [...]

OSTRZEŻENIA

Od późnych lat 90. dwudziestego wieku w szczepach dwoinek rzeżączki doszło do rozwoju oporności na wiele powszechnie stosowanych antybiotyków. Jeśli objawy cho­robowe nie ustępują w okresie 7-10 dni leczenia, poroz­mawiaj o tym z lekarzem, by wykonać poszerzone badania i określić dokładnie szczep dwoinki rzeżączki i antybiogram (na jakie antybiotyki jest on wrażliwy). Choć leczenie rzeżączki [...]

Rzeżączka: najstarsza na świecie choroba przenoszona drogą płciową

Wśród najstarszych chorób przenoszonych drogą płciową znajduje się rzeżączka. Z chwilą odkrycia i coraz powszech­niejszego stosowania penicyliny z początkiem lat 40. dwu­dziestego wieku częstotliwość jej występowania znacznie się zmniejszyła. Obecnie jednak obserwuje się ponowny wzrost zachorowań. Chorobę tą wywołuje bakteria Neisseria gonorrhoeae i uwa­żana jest ona za czynnik ryzyka dla każdej osoby, która jest aktywna [...]