Archive for the ‘Anatomia okolic intymnych’ Category

Stań się świadomą pacjentką

Wiesz już, w jaki sposób jest zbudowana twoja strefa intym­na, i jesteś dobrze przygotowana do tego, by zrozumieć infor­macje zawarte w pozostałych częściach książki. Większości z nich potrzebujesz, by zdobyć świadomość optymalnych wa­runków niezbędnych dla zdrowia okolic intymnych. W wielu przypadkach, mam taką nadzieję, znajdziesz również odpo­wiedzi na pytania dotyczące higieny okolic intymnych – tematy, [...]

Badanie w kierunku HPV i raka szyjki macicy

Wielu lekarzy uważa, że najdokładniejszym sposobem wykry­cia raka szyjki macicy jest badanie sprawdzające obecność wirusa brodawczaka ludzkiego Humań Papilloma Virus (HPV). Powód? Badania wykazały, że określone szczepy wirusa występują w pra­ktycznie 100% wszystkich przypadków raka szyjki macicy. Podczas gdy najnowsze wyniki badań – ze stycznia 2000 r. opublikowane w „Journal of the American Medical Association” [...]

BADANIE, KTÓRE MOŻE ZASTĄPIĆ ROZMAZ METODĄ PAP

Jeśli grupa brytyjskich naukowców ma rację, to mamy całkiem nową metodę badania w kierunku obecności raka szyjki macicy – takiego, które może wyeliminować do minimum błędy towarzyszące rozmazom wykonywanym metodą Pap. Nazywana jest ona Campaign Test (nazwano ją tak, by uhonorować jej odkrywców biorących udział w pracach Cancer Research Campaign na Uniwersytecie w Cambridge). W [...]

Poprawa czułości PAPNET

W badaniach porównawczych wykazano, że pozytywne wyniki uzyskane podczas skriningu przeprowadzonego tradycyjną metodą manualną były takie same jak w przypadku zastosowania metody PAPNET. Badanie meto­dą PAPNET było jednak szybsze. Dodatkowe badania przepro­wadzone w 1997 r. na grupie 21 000 kobiet i opisane w „Lance­cie” wskazują, że za pomocą PAPNET można było wykryć 77% ujemnych wyników [...]

Błędy podczas interpretacji rozmazów Pap

Większość kobiet uważa, że największa liczba błędów dotycząca rozmazów wykonanych metodą Pap związana jest ze złą interpretacją obrazu na szkiełku. Zdaniem dok­tora Williama Richa, profesora ginekologii i położnictwa na uniwersytecie kalifornijskim w San Francisco, najwięcej błędów związanych jest z fałszywą wiarą w to, że skrining wykonany metodą Pap jest badaniem diagnostycznym. A nie jest. Co [...]

Technologia: PapSure Test

Co to jest: Jest to miejscowe oglądanie szyjki macicy połączo­ne z jednoczesnym pobraniem komórek i wykonaniem rozmazu. Jak to się robi: Badania rozmazu metodą Pap i PapSure Test można wykonać jedno po drugim. Natychmiast po tym, jak lekarz pobierze materiał do wykonania rozmazu Pap, może on „umyć” twoją szyjkę macicy rozcieńczonym roztworem kwasu octowego. Roztwór [...]

Technologia: cienkich preparatów

Co to jest: Jest to nowy sposób pobierania i przygotowywania rozmazów do badania. Jak to się robi: Tradycyjny wymaz z szyjki macicy, pobie­rany za pomocą wacika czy szczoteczki i umieszczany na szkiełku podstawowym, został zastąpiony przez specjalny przy­rząd, który bezpośrednio przenosi materiał do badania z szyjki macicy do specjalnej probówki z płynem, którą następnie wysyła [...]

Badanie rozmazu metodą Pap

Do najważniejszych i dostępnych dziś badań skriningowych obejmujących okolicę intymną należy wykonanie badania cyto­logicznego metodą Pap. Metoda ta rozwinęła się w latach 40. XX wieku jako sposób poszukiwania zmian w komórkach, które jeśli nie są leczone, powodują powstanie raka szyjki macicy. Przez lata zyskała ona uznanie, ratując życie setkom tysięcy kobiet. Ostatnio okazało się, że [...]

Co powinno obejmować coroczne badanie ginekologiczne

Większość specjalistów zgadza się, że pierwszym najważniej­szym etapem każdego badania ginekologicznego jest konsul­tacja – rozmowa lekarza z pacjentem, która powinna się odbyć przed badaniem właściwym. Podczas niej powinnaś powiedzieć lekarzowi o wszystkich objawach, które u ciebie występują, jak również o dolegliwościach okolicy intymnej. Jest to szczególnie ważny punkt wizyty w gabinecie ginekologicznym. W tym czasie [...]

Jak lekarz może pomóc

Jeśli podczas samodzielnego badania odkryjesz coś, co wydaje ci się niezwykłe, powinnaś zwrócić na to uwagę lekarza i zazwy­czaj im szybciej to zrobisz, tym lepiej. W większości przypad­ków lekarz po prostu powie ci, że wszystko jest w porządku. Niemniej jeśli coś cię niepokoi, lepiej, żeby twoje wątpliwości rozwiał lekarz albo uprzedził o zbliżających się kłopotach. [...]